Extra activiteiten

In 2014/2015 heeft een stagiaire uitgebreid onderzoek gedaan naar de behoeften en wensen van de gasten van bieZefke en de bewoners van Moveoo. Er bleken behoeften te bestaan op allerlei gebied, zoals wonen, veiligheid, zingeving, vrijetijdsbesteding, activiteiten, gezondheid, sociale contacten en financiën. Vanuit die behoeften is een begin gemaakt met het aanbieden van extra activiteiten. De extra activiteiten voor onze gasten krijgen vorm dankzij de samenwerking met Levanto en Moveoo.

Muziekmiddag

De muziekgroep komt om de twee weken op dinsdagmiddag bij elkaar en functioneert al vanaf 2016. Steeds meer mensen schuiven aan om hun muzikale talenten te ontdekken of aan te bieden. Ook cliënten van Levanto zijn graag van de partij. We ontvingen een mooi bedrag uit een nalatenschap en daarvan zijn percussie-instrumenten gekocht. Daardoor kan iedereen nu meedoen. De gasten bepalen wat er gebeurt en hoe zij zich, ieder voor zich en samen, verder ontwikkelen. Muziek is verbindend. Mensen die elkaar op andere manieren niet (zouden) ontmoeten, komen elkaar nu tegen rondom hun gezamenlijke interesse in muziek. Dat werkt stimulerend. Dit project maakt ook op een positieve manier de diversiteit binnen bieZefke zichtbaar. Mensen van verschillende culturen vinden elkaar in de muziek.