Henk

Het verhaal van Henk

Henk

“Overal moet je wat, behalve bij Bie Zefke. Dat is heel bijzonder.”

Henk Wetzels is geen onbekende in het Sittardse. Vanuit de kerk raakte hij ooit betrokken bij bie Zefke. “Toenmalig pastoor-deken van Rens nodigde me uit om eens mee te gaan naar bie Zefke. Dat was helemaal in het begin aan de Deken Tijssenstraat.” Henk was niet direct enthousiast, vroeg zich af of hij daar wel gevoel voor had. “Maar er moest toch iemand vanuit de katholieke kerk in het bestuur.” In 2010 werd Henk over de streep getrokken.

Henk is nog steeds bestuurslid — eerst negen jaar als penningmeester, vervolgens drie jaar als voorzitter en sinds twee jaar belast met voornamelijk de (nieuwe) huisvesting. “Je moet je realiseren dat onze gasten echt afhankelijk zijn van bie Zefke. Opgeven is geen optie.”

Omkijken naar elkaar

“De acceptatie van bie Zefke binnen het Sittardse is fors gegroeid, er is duidelijk meer warme aandacht en belangstelling vanuit onze gemeenschap voor de gasten. Veel mensen begrijpen nu wel dat er voor de gasten ook een plek moet zijn. Onze gasten hebben in hun leven vaak heel veel voor hun kiezen gehad. Wat de laatste jaren erg opvalt is dat er steeds meer jongere, soms erg jonge, gasten ‘de huiskamer van Zitterd’ opzoeken. De wereld wordt voor sommigen steeds ingewikkelder en bie Zefke hoef je niks, ben je goed zoals je bent en zijn mensen bereid je bij de hand te nemen.”

Huisvesting

“Met de gemeente en de andere instanties hebben we door de jaren heen een uitstekende reputatie opgebouwd. Daar komt bij dat bie Zefke echt een bijzondere plek is in de hedendaagse maatschappij. Overal moet je wat tegenwoordig, behalve bij bie Zefke. Daar ben je gewoon goed zoals je bent. Dat is heel bijzonder!”