Geschiedenis

geschiedenis

Het verhaal achter bie Zefke

Hoe het allemaal begon

In 2002 betrad ik, Hub Vossen, het bisdom Roermond. De toenmalige deken, deken van Rens, stond voor een uitdaging van formaat. Een groeiende groep mensen begon regelmatig aan zijn deur te kloppen, op zoek naar hulp in de vorm van geld, eten, of een plekje om te slapen. In die tijd was er wel een nachtopvang in Sittard, maar slechts voor een handjevol mensen.

In samenspraak met de gemeente besloten we de problematiek van dak- en thuisloosheid in Sittard-Geleen eens grondig onder de loep te nemen. Samen met de Hoge School Zuid voor Social Work begonnen we een onderzoek om de werkelijke omvang van dit probleem te achterhalen. Wat bleek? Ergens tussen de 30 en 40 mensen leefden structureel dakloos en/of thuisloos in onze gemeente. Deze cijfers kwamen overeen met wat we zelf al hadden opgemerkt.

Daaropvolgend sloegen we de handen ineen met de protestantse gemeente om te zien wat we als kerken konden betekenen voor deze groep mensen. We beseften dat we het probleem niet volledig konden oplossen, maar we konden wel de druk op de pastores in de stad verminderen, en de lokale bakkers en andere ondernemers wat ontlasten. Hoe? Door regelmatig maaltijden aan te bieden, bijvoorbeeld.

Vanuit dit initiatief en na overleg met de gemeente Sittard-Geleen, vonden we een locatie om ons werk te beginnen. Het voormalige pand van het wit-gele kruis aan de Deken Tijssenstraat in Sittard werd het eerste onderkomen van BieZefke. In eerste instantie boden we slechts twee keer per week maaltijden aan, maar al snel breidden we uit. Uiteindelijk stonden we zeven dagen per week paraat.

Het werk werd voornamelijk gedragen door een toegewijde groep vrijwilligers, sommigen van hen zijn nog steeds betrokken vanaf het prille begin. Deze vrijwilligers kregen ondersteuning van een coördinator.

Toen het pand aan de Deken Tijssenstraat moest wijken, vonden we onderdak bij Moveoo aan de Engelenkampstraat. En daarna zijn we verhuisd naar onze huidige locatie. Het doel en de insteek van ons werk zijn door de jaren heen onveranderd gebleven, maar de doelgroep is gegroeid. Sommige mensen die al vanaf het prille begin bij BieZefke binnenkwamen, zijn nog steeds trouwe bezoekers.

De legende van Zefke Mols

De Legende van Zefke Mols 

Zefke Mols, de man met een leven dat zich als een ware legende ontvouwde in de straten van Sittard. Laat me je meenemen naar het begin van de vorige eeuw, toen deze historische en uiterst bekende Sittardenaar zijn sporen achterliet in de geschiedenis van de stad.

Zefke Mols was niet zomaar een naam in Sittard, hij was een levende paradox, een man wiens leven een rollercoaster van gebeurtenissen en emoties was. In de vroege jaren van de 20e eeuw bevond hij zich in de positie van een dak- en thuisloze, een marginale figuur aan de rand van de samenleving. Wat er precies toe leidde dat hij zijn thuis en stabiliteit verloor, blijft omgeven door mysterie, maar zijn verhaal zou een onuitwisbare indruk achterlaten.

Zefke’s leven nam een dramatische wending toen hij onterecht in Duitsland werd vastgehouden. Dit onrechtmatige verblijf in de gevangenis leek een wending te nemen die hem ver van Sittard zou brengen. Maar het lot had andere plannen voor deze markante figuur. Na zijn vrijlating keerde hij terug naar Sittard, waar hij opnieuw aan de rand van de samenleving belandde.

Zefke Mols was echter niet alleen een man van tegenslagen. Hij werd een symbool van veerkracht en doorzettingsvermogen in Sittard. Zijn aanwezigheid in de stad werd steeds meer opgemerkt, niet alleen vanwege zijn situatie, maar ook vanwege zijn onverzettelijke geest. Hij was een levend bewijs dat iedereen, ongeacht hun omstandigheden, een rol kan spelen in de gemeenschap en dat niemand mag worden afgeschreven.

In de loop der jaren groeide Zefke Mols uit tot een iconische figuur in Sittard, een man van het volk die door velen werd gekend en gerespecteerd. Zijn naam en zijn verhaal werden doorverteld van generatie op generatie, en zijn nalatenschap leeft voort als een herinnering aan de kracht van menselijke veerkracht en medemenselijkheid.

Het is dan ook geen toeval dat het inloophuis BieZefke deze naam draagt. Het symboliseert niet alleen de geschiedenis van een stad en haar bewoners, maar ook de vastberadenheid om degenen die aan de rand van de samenleving staan een helpende hand te bieden, net zoals Zefke Mols dat zelf ooit nodig had.

Zefke Mols – 

De legende van Zefke Mols

De Sittardse troubadour Jo Erens (1928-1955) maakte nog tijds het leven van Zefke Mols de tekst en de muziek van een liedje over hem.

Video afspelen
 • Zo röstig en tevree, roukend de gansen daag
  Want zörg kènt hae neit mee, eine dae neit klaag
  Want oos goud auwt Zitterd, de Wal en de Wieer
  Is häöm zie laeve, häöm zie vertier

 • Auwt Zefke Mols, auwt, gries en versjleete
  Eine van òs sjadtsprofeete
  Mit zien medaajes oppe boek
  Grieze baard en piepke in de mòndj

 • Löp hae de gansen daag in Zitterd ròndj
  Wauwelend in zien eige zit ‘r op die brök
  Neit kletsje en neit leege, eine mit ‘t waar gelök
  Want van al daen herrie in de welt wit hae niks aaf
  Daorom is zien laeve zo sjoon en gaaf

 • Auwt Zefke Mols, auwt, gries en versjleete
  Eine van òs sjadtsprofeete
  Mit zien medaajes oppe boek
  Grieze baard en piepke in de mòndj
  Löp hae de gansen daag in Zitterd ròndj

 • Wie is op vandaag ‘t laeve, veer ligge aan bènj
  Veer wirke en v’r sjtraeve, v’r biete oppe tènj
  Mèr zout veer net wie häöm op die brök
  Jao, dan koosj veer ‘t waar gelök

 • Zefke Mols, auwt, gries en versjleete
  Eine van òs sjadtsprofeete
  Mit zien medaajes oppe boek
  Grieze baard en piepke in de mòndj
  Löp hae de gansen daag in Zitterd ròndj