Ketenpartners

Stap binnen bij bie Zefke de Huiskamer van Zitterd

bie Zefke zijn we toegewijd aan het ondersteunen van onze gemeenschap en het bieden van een warme en gastvrije plek voor iedereen die behoefte heeft aan steun, begrip en verbinding. We geloven sterk in de kracht van samenwerking en de vrijgevigheid van de mensen om ons heen. Ons inloophuis kan alleen floreren dankzij de genereuze donaties en ondersteuning van individuen en organisaties zoals jij.

Elke vorm van ondersteuning draagt bij aan het versterken van onze gemeenschap. Doe vandaag nog mee en maak een verschil. Samen kunnen we meer. Wil je weten hoe je ons kunt steunen en onderdeel kan worden van onze community? Ga naar @link doneer pagina.

Financiële donaties

We zijn afhankelijk van financiële donaties om de huisvesting van ons inloophuis te onderhouden, onze toegewijde medewerkers te ondersteunen en de nodige inkopen te financieren. Jouw bijdrage maakt direct verschil in het leven van mensen die op zoek zijn naar een veilige haven in moeilijke tijden. Elk bedrag, groot of klein, is van onschatbare waarde en wordt gebruikt om onze missie voort te zetten.

• Gemeente Sittard Geleen zorgt ervoor dat wij grotendeels bestaan
• Rabobank enkele donaties
• Rotary Club Sittard (Jaarlijks diner en gift)

Donaties in vorm van eten

Naast financiële steun verwelkomen we ook donaties in de vorm van etenswaren. Deze donaties helpen ons om warme maaltijden en snacks te voorzien voor onze gasten, en dragen bij aan het gevoel van gemeenschap en samenhorigheid in ons inloophuis. Jouw bijdrage van nietbederfelijke levensmiddelen is van harte welkom en wordt gewaardeerd door degenen die we bedienen.

• Bakkerij Mestrom
• Bakkerij Martens
• Vista college

Creatieve en digitale samenwerkingspartners

We zijn dankbaar voor de steun van partners en organisaties die ons helpen om offline en online zichtbaar en vindbaar te zijn en een gezicht te geven. Dit stelt ons in staat om ons bereik te vergroten en meer mensen te bereiken die onze hulp nodig hebben. Samen streven we ernaar om een positieve impact te hebben op de levens van degenen die naar ons op zoek zijn.

• Branding door Chapters agency
• Website Brandlos
• Fotografie Maud van Mulekom
• IT Limburg voor alle overige IT zaken

Bie Zefke fungeert als ontmoetingsplek voor ketenpartners. Wij bieden geen directe hulp, maar brengen zorginstanties en gasten met elkaar in contact. Indien nodig ondersteunen wij bij het herstellen of verbeteren van deze verbinding en zorgen we ervoor dat gasten weer de juiste route vinden binnen de zorg om de benodigde hulp te ontvangen.

Ketenpartner
Meldpunt Vangnet, GGD Zuid Limburg

Sommige mensen hebben zorg nodig, maar zullen daar niet zelf om vragen of weigeren hulp. Deze mensen noemen we zorgmijders. Ze hebben vaak op verschillende gebieden problemen, zoals psychiatrische klachten, verslaving, vervuiling of schulden. Als er niets gebeurt, glijden ze verder af. Vaak heeft hun omgeving daar ook last van. Hulpverleners proberen deze mensen, soms ongevraagd, zo goed mogelijk te helpen. 

Zie website
Ketenpartner
Moveoo Maatschappelijke opvang

Geen inkomen, problemen thuis en vervolgens geen dak meer boven je hoofd? Het kan echt iedereen overkomen.

Meestal kom je er zelf weer bovenop, maar soms ik het allemaal net iets te vel. Dan is het niet erg om hulp te vragen van een ander. Moveoo ondersteunt dak- en thuislozen op laagdrempelige, persoonlijke en duurzame wijze. 

Zie website
Ketenpartner
Leger Des Heils

Het Leger des Heils zoekt mensen die dak- of thuisloos zijn actief op. Dit noemen we veldwerk. We proberen de mensen die op straat leven en zorg mijden te vinden en bieden hen praktische hulp. Zo slaan we een brug naar de verdere hulpverlening, bij wie deze mensen vaak niet in beeld zijn. 

Zie website
Ketenpartner
Barka

De organisatie Barka NL is opgericht in 2012 als reactie op het toenemende aantal migranten uit Centraal- en Oost-Europa die op straat leefden in Nederland en te kampen hadden met dakloosheid en verslavingsproblemen. 

Zie website
Ketenpartner
Zorg en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

Het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om de meest moeilijke zorg- en veiligheidsproblemen op het gebied van overlast, criminaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken. Het werkgebied van Zorg-en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek bestaat uit de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen. Sinds mei 2018 is het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek gevestigd in de Geleenbeeklaan 2 in Geleen: alle ketenpartners onder één dak, vanuit de gedeelde visie dat fysiek dicht bij elkaar werken de zorg- en veiligheidsketen permanent verstrekt. Deze gezamenlijke huisvesting draagt bij aan een nauwere samenwerking, vergroot het vertrouwen in elkaar en in elkaars ideeën en stimuleert innovatie. 

Zie website
Ketenpartner
Vidar

Werk voorop, kansen voor iedereen Inwoners kunnen bij ons terecht voor hulp bij het vinden van werk, begeleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden en ondersteuning bij laag inkomen. Bedrijven kunnen bij ons terecht voor de werving, selectie en begeleiding van personeel, (groeps)detachering, advies bij personeelsvraagstukken, informatie over subsidies en regelingen m.b.t. inclusief ondernemen, jobcarving, inclusief bedrijfsadvies, branche-inzichten en arbeidsmarktkennis en hulp bij de invulling van social return. Ook kunnen bedrijven productie- en montagewerk aan Vidar uitbesteden. Ons motto is: “Werk voorop, kansen voor iedereen.” Wij geloven dat iedereen talenten en capaciteiten heeft en recht heeft op werk. Werk kan een betaalde of gesubsidieerde baan zijn. Ook beschut werk, vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn mogelijk. 

Zie website
Ketenpartner
Netwerk DAK

Netwerk DAK bundelt 150 inloophuizen, buurt- en straatpastoraat door heel Nederland Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat verbinden beroepskrachten en vrijwilligers met dak- en thuislozen, vluchtelingen, ongedocumenteerden, mensen met psychiatrische problemen, eenzame wijkbewoners, mensen met geldzorgen en iedereen die nergens anders terecht kan. 

Zie website
Ketenpartner
Politie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Zie website
Ketenpartner
Gemeente Sittard - Geleen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Zie website