Organisatie

De organisatie van bieZefke bestaat uit een bestuur, een coördinator, een administratief ondersteuner en zo’n 25 vrijwilligers.

Het bestuur zet samen met de coördinator de beleidslijnen uit en houdt op enige afstand toezicht. Daarnaast zijn de bestuursleden de ambassadeurs van bieZefke richting politiek en maatschappelijke organisaties.

De coördinator stuurt de vrijwilligers aan en begeleidt stagiaires. BieZefke is een erkend leerbedrijf voorMBO- en HBO- studenten. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs zijn welkom voor hun maatschappelijke stage. De coördinator is ook het eerste aanspreekpunt voor de gasten en brengt hen, als ze dat willen, in contact met mensen of  instanties die iets voor hen kunnen betekenen.

De vrijwilligers werken in vaste teams van drie tot vier personen, een of twee dagen (9.30-14.00 u) per week. Ze zorgen voor de boterhammen, koffie, thee en soep en bereiden de maaltijden. Ze bieden daarnaast aandacht en een luisterend oor. Zij krijgen trainingen en cursussen aangeboden om  goed toegerust zijn om hun werk bieZefke te kunnen doen.

Bestuur  Stichting Inloophuis bieZefke

Voorzitter: Henk Wetzels

Secretaris: Marianne Mellema

Penningmeester: Jo Gardeniers

Lid: Ton Rooding (aandachtsgebied vrijwilligers)

Lid: Rinus Roest

e-mail: info@bie-zefke.nl

Coördinator: Tristen van der Velden (a.i.)
e-mail: coordinator@bie-zefke.nl

Assistent coördinator: Alexandra Didden
e-mail: info@bie-zefke.nl