Samenwerkingen & donateurs

bie Zefke verwijst door naar onze ketenpartners

Bie Zefke fungeert als ontmoetingsplek voor ketenpartners. Wij bieden geen directe hulp, maar brengen zorginstanties en gasten met elkaar in contact. Indien nodig ondersteunen wij bij het herstellen of verbeteren van deze verbinding en zorgen we ervoor dat gasten weer de juiste route vinden binnen de zorg om de benodigde hulp te ontvangen.

Ketenpartner
Meldpunt Vangnet, GGD Zuid Limburg

Sommige mensen hebben zorg nodig, maar zullen daar niet zelf om vragen of weigeren hulp. Deze mensen noemen we zorgmijders. Ze hebben vaak op verschillende gebieden problemen, zoals psychiatrische klachten, verslaving, vervuiling of schulden. Als er niets gebeurt, glijden ze verder af. Vaak heeft hun omgeving daar ook last van.

Ketenpartner
Moveoo

Maatschappelijke opvang - Geen inkomen, problemen thuis en vervolgens geen dak meer boven je hoofd? Het kan echt iedereen overkomen. Meestal kom je er zelf weer bovenop, maar soms ik het allemaal net iets te vel. Dan is het niet erg om hulp te vragen van een ander. Moveoo ondersteunt dak- en thuislozen op laagdrempelige, persoonlijke en duurzame wijze. 

Ketenpartner
Leger Des Heils

Het Leger des Heils zoekt mensen die dak- of thuisloos zijn actief op. Dit noemen we veldwerk. We proberen de mensen die op straat leven en zorg mijden te vinden en bieden hen praktische hulp. Zo slaan we een brug naar de verdere hulpverlening, bij wie deze mensen vaak niet in beeld zijn. 

Ketenpartner
Barka

De organisatie Barka NL is opgericht in 2012 als reactie op het toenemende aantal migranten uit Centraal- en Oost-Europa die op straat leefden in Nederland en te kampen hadden met dakloosheid en verslavingsproblemen. 

Ketenpartner
Zorg- en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om de meest moeilijke zorg- en veiligheidsproblemen op het gebied van overlast, criminaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken.

Ketenpartner
Vidar

Vidar is sinds 1 januari 2021 de naam voor de sociale diensten van de gemeenten Sittard-Geleen. Inwoners kunnen bij ons terecht voor hulp bij het vinden van werk, begeleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden en ondersteuning bij laag inkomen.

Ketenpartner
Netwerk DAK

Netwerk DAK bundelt 150 inloophuizen, buurt- en straatpastoraat door heel Nederland Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat verbinden beroepskrachten en vrijwilligers met dak- en thuislozen, vluchtelingen, ongedocumenteerden, mensen met psychiatrische problemen, eenzame wijkbewoners, mensen met geldzorgen en iedereen die nergens anders terecht kan. 

Ketenpartner
Politie

Politie Sittard fungeert als een betrouwbare ketelpartner voor inloophuis bie Zefke. In tijden van onrust in de buurt of wanneer gasten in contact komen met de politie, kunnen we rekenen op hun ondersteuning. Deze samenwerking strekt zich ook uit tot calamiteiten binnen het inloophuis, waarbij Politie Sittard snel en effectief reageert om een veilige omgeving te waarborgen. Dit partnerschap gaat verder dan alleen professionele betrokkenheid en draagt bij aan het realiseren van de gedeelde missie: een veilige haven bieden waar rust, respect en positieve verandering centraal staan.

Ketenpartner
Gemeente Sittard-Geleen

De Gemeente Sittard-Geleen vervult een essentiële rol als ondersteunende partner voor inloophuis bie Zefke. Niet alleen voorzien zij in financiële steun via subsidies, maar zij stellen ook de locatie ter beschikking, waardoor het bestaan van bie Zefke mogelijk wordt gemaakt. De gemeente fungeert als verbindende schakel met gasten die specifieke begeleiding nodig hebben. Hierbij worden casusregisseurs ingezet om gepersonaliseerde oplossingen te bieden en gasten door te verwijzen.