Visie

Tien punten waar inloophuis bieZefke voor staat 

  1. Inloophuis bieZefke is een onafhankelijke, laagdrempelige en open organisatie die 365 dagen per jaar open is.
  2. Inloophuis bieZefke is drempelloos. Iedereen kan hier binnen komen, zonder voorwaarden vooraf. Achtergrond en afkomst doen niet ter zake.
  3. bieZefke heeft niet veel protocollen, maar wel één simpele regel: we behandelen elkaar met respect.
  4. We beginnen elke dag opnieuw: met een andere ploeg vrijwilligers die onbevangen aan de dag begint. We houden geen registratie bij, maar kennen onze gasten wel!
  5. We houden onze gasten in beeld, ook als ze uit beeld dreigen te raken van hulpverleningsinstanties; dan zorgen we voor hernieuwd contact
  6. Inloophuis bieZefke nodigt mensen uit zelf in beweging te komen. Onze gasten kunnen ons ‘gebruiken’ als veilige vluchtheuvel en springplank. We bieden hen perspectief, ook als dat er niet lijkt te zijn.
  7. bieZefke is een ervaringsplek voor jonge mensen die vanuit hun opleiding in contact willen komen met onze doelgroep. Stagiaires die hier structureel een deel van hun opleiding komen invullen, en mensen die willen meelopen met onze doelgroep.
  8. Inloophuis bieZefke is een uniek onderdeel van de maatschappelijke voorzieningen in de regio. We hebben intensieve contacten met de diaconieën, maar ook met opvangvoorzieningen. We wijzen onze gasten de weg, maar ondersteunen ook hulpverleners als het contact met onze gasten moeizaam loopt.
  9. Inloophuis bieZefke dwingt respect af binnen de samenleving. Dat blijkt uit wat burgers, bedrijven en organisaties ons brengen. Kerstpakketten, wekelijks aangeboden groenten, brood en zelfs vlaai, scholen die brengen wat overblijft van een ontbijt of kerstdiner, een kookclub die af en toe komt koken.
  10. Inloophuis bieZefke levert een bijdrage aan het beperken van overlast. Het verstrekken van bijna gratis eten en drinken neemt een eerste prikkel tot broodroof en criminaliteit weg. We zijn een laagdrempelig meldpunt voor bijvoorbeeld buurtbewoners, maar ook voor middenstanders, die overlast denken te ervaren van onze doelgroep.