Vrienden van

Stichting vrienden inloophuis ´bie Zefke´

Doelstelling

Het bijeenbrengen en beheren van gelden en het ter beschikking stellen van deze gelden aan de Stichting inloophuis bie Zefke.

RSIN/fiscaalnummer

8508.64.355

Kamer van Koophandel

53392639

Postadres

Ringweg 48, 6141LZ Limbricht

Bestuurssamenstelling

De heer H. Wetzels, voorzitter

Mevrouw M. Mellema, secretaris

De heer J. Gardeniers, penningmeester

Beloningsbeleid

Er worden geen vergoedingen voor werkzaamheden uitgekeerd.

Actuele activiteiten

Geen

Financiële gegevens 2021

Totale activa per 31-12-2021 € 42.527,84

Baten € 2.200

Lasten € 0